دوره آموزشی HTML و CSS

این پست بروزرسانی میشود

در این دوره ی آموزشی قصد داریم به زبان نشانه گذاری HTML و استایل CSS بپردازیم. پس از اتمام این دوره ی آموزشی ، دانشجو میتواند یک سایت استاتیک ایجاد کرده و قالب HTML & CSS دلخواه خود را پیاده کند...