html Article

این مقاله برای آموزش HTML به زبان ساده نوشته میشود . در این مقاله سعی شده بر اساس دوره آموزشی HTML & CSS تمامی مباحث بصورت خلاصه گردآوری شده و تقدیم دانشجویان گردد. دانشجویان میتوانند جهت بهتر متوجه شدن ویدئو های دوره آموزشی ، این مقاله را مطالعه کنند.


HTML چیست ؟

- HTML مخفف چهار کمه Hyper Text Markup Language هست که به معنای زبان نشانه گذاری ابرمتن میباشد.

- HTML بوسیله تگ ها Tags توسعه میابد.

- مرورگرهای وب ، تگ های HTML را نمایش نمیدهند بلکه تنها محتویات آن ها را نمایش میدهند.


نوع ساختار سند HTML :

html 1

توضیح ساختار :

تگ <!DOCTYPE html> مشخص میکند که این یک سند HTML5 است.

تگ <html> ریشه ی تمامی تگ ها در HTML است.

تگ <head> شامل اطلاعات meta و درباره ی صفحه هست.

تگ <title> یک عنوان برای صفحه تعیین میکند.

تگ <body> تمامی محتوای قابل نمایش به کاربران را شامل میشود.

تگ <h1> شامل عنوان heading برای متن هاست.

تگ <p> برای نمایش پاراگراف مورده استفاده قرار میگیرد.


تگ های HTML بوسیله براکت ها باز و بسته میشوند :

<tagname>content goes here...</tagname>

تگ های HTML معمولا بصورت <p> و </p> باز و بسته میشوند.

تگ اول تگ شروع و تگ دوم تگ پایان است.

تگ پایان مانند تگ شروع است ولی یک اسلش هم دارد.


مرورگرهای وب :

هدف یک مرورگر (Chrome, IE, Firefox, Safari) خواندن اسناد HTML و نمایش آنها میباشد.

مرورگر تگ ها را نمایش نمیدهد اما ازروی تگ ها به محتوا شکل میدهد :

html 2


ساختار صفحه HTML

شکل زیر ساختار کلی صفحات HTML را نمایش میدهد :

HTML 3


تگ <!DOCTYPE> نوع سند

تگ <!DOCTYPE> نوع سند را مشخص میکند ، تا مرورگر بتواند نوع سند را تشخیص داده و آن را بدرستی نمایش دهد.

حتما باید یکبار نوشته شود, در بالای صفحه (قبل از هر تگ HTML).

تگ <!DOCTYPE> به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.

تگ <!DOCTYPE> برای HTML5 :

html 4


نسخه های HTML :

با رشد وب نسخه های مختلفی از HTML ارائه شد :

html 5


دیگر قسمت های این مقاله :

قسمت 2 ، قسمت 3 ، قسمت 4 ، قسمت 5 ، قسمت 6 ، قسمت 7 .


منبع : W3Schools - ترجمه شده بوسیله وب پرو